Tabulka

Tabulka pro konečné výsledky rozpisu, samostatná tabulka je využitelná hlavně pro rozpisy každý s každým. Do křížové tabulky lze dopisovat výsledky v průběhu a na závěr vypočítat konečné pořadí.

Typy rozpisu

Křížová tabulka

Křížová tabulka se často používá u systémů každý s každým pro doplňování výsledků a následně výpočet konečného pořadí. Jména týmů jsou uvedena v prvním sloupci a prvním řádku. Za poslední týmem ve sloupci jsou připojeny sloupce, jako Body, Skóre, Pořadí.

    Klasická tabulka

    Klasická tabulka neobsahuje jména týmů. Záhlaví tabulky obsahuje sloupce. Typicky mezi sloupce patří Pořadí, Tým, Výhry, Prohry, Skóre, Body. Pod záhlavím jsou nevyplněné řádky, jejichž počet odpovídá počtu týmů. Pokud se sloupec jmenuje Pořadí, tak je do řádku doplněno příslušné číslo. To samé platí pro sloupec Skóre, kam je doplněna dvojtečka.