Praktické použití aplikace

Pár reálných příkladů využití aplikace pro organizaci turnaje. Jak se dá použít naplánování a rozlosování turnaje. Využití analýzy pro zjištění rozdílů mezi nevyváženým a vyváženým rozpisem, když je potřeba optimalizovat hraní na hřištích, nebo čekání mezi zápasy.

Naplánování a rozlosování turnaje

Volba herního systému turnaje

Standa pořádá fotbalový turnaj každý s každým pro 12 týmů na 2 hřištích. Právě teď probíhá prezence týmů. Neohlášeně přijelo jedno mužstvo, takže počet týmů se zvýšil na 13. Do plánovaného začátku v 9:30 zbývá několik minut. Standa si představuje, že ukončení a vyhlášení výsledků proběhne okolo 19.hodiny. Poslední neznámou je volba doby trvání jednoho zápasu. Budou se hrát 2 poločasy, v potaz vezme i přestávky mezi zápasy a poločasy jako na obrázku 1.

Obrázek 1 – Výpočet předpokládané doby trvání jednoho zápasu

Standa zvolí minimální prodlevy a čas doby trvání jednoho zápasu mu vyjde 15 minut. Zkusí tedy vypočítat plán takového turnaje, viz obrázek 2. Čas konce se mu moc nezdá, a tak zkouší ještě plán, kde zápas bude hrán 2x5 minut (celkově 13 minut s prodlevami). Čas konce mu vyjde na 17:57.

Obrázek 2 – Jak dlouho bude trvat turnaj každý s každým

Konečná volba herního systému a doby trvání už je čistě na organizátorovi, který se rozhodne podle předchozích zkušeností, příp. domluvě s týmy. Ve výše uvedeném příkladu Standa neměl k dispozici tuto aplikaci, ale jen kalkulačku a svůj odhad. Zvolil 2x6 minut. Během turnaje viděl, že dochází k větším prodlevám, a tak zkrátil zápasy na 2x5 minut. I přesto turnaj skončil v 20:00 a ještě po skončení turnaje probíhaly diskuze o Standově špatné volbě herního systému. Viníkem byl tedy označen organizátor. Nikoho nezajímalo, že na rozhodnutí bylo pár minut a původní plány narušil příjezd neohlášeného týmu.

Rozlosování turnaje

Standa zvolil systém turnaje, teď zbývá vytvořit vlastní rozpis zápasů. Od Standy už víme, že potřebuje rozpis pro 13 týmů, na 2 hřištích, začátek v 9:30 a jeden zápas trvá 15 minut. Navíc každý zápas píská rozhodčí z nehrajícího týmu. Výsledky dopisuje ručně na místě, a proto chce rozpis vytisknout a navíc připojit i křížovou tabulku, kam se budou dopisovat výsledky. Standa vyplní jména týmu a nastaví parametry turnaje, viz obrázek 3.

Obrázek 3 – Vytvoření rozpisu každý s každým ve webové aplikaci

Po vytvoření rozpisu si Standa zkontroluje, že se nepřeklepl v názvech týmů, zadal správné parametry turnaje apod. Z nabízených formátů pro stažení rozpisu zvolí PDF, aby mohl rozpis snadno vytisknout.. Obrázek 4 ukazuje první kola z rozpisu zápasů.

Obrázek 4 – Rozpis v PDF formátu

Analýza – pořadí zápasů v kole

Pořadí zápasů hraje roli, pokud existuje několik hřišť, na kterých se odehrávají zápasy paralelně. Např. Standa by mohl chtít, aby každý  tým odehrál 6 zápasů na první hřišti a 6 zápasů na druhém hřišti. Pořadí zápasů je také důležité, pokud se každé kolo odehrává v jiný den.

Jirka organizuje florbalovou ligu, kde se zápasy jednoho kola odehrávají vždy v sobotu. První zápas začíná v 8:00, další v 9:00 atd. Jirkův požadavek je jasný – každý tým musí hrát svoje zápasy v různých časech. Loni k rozlosování použil Bergerovy tabulky a došlo k tomu, že jeden tým hrál většinu zápasů od 8 hodin. Jirku nepřekvapilo, když se tento tým do letošního ročníku nepřihlásil. Obrázek 5 porovnává pořadí zápasů v kole jednotlivých týmů pro klasický rozpis a pro vyvážený rozpis. Vyvážený rozpis zohledňuje umístění týmů na hřištích. V Jirkově případě hřiště je reprezentováno jako čas začátku zápasu.

Obrázek 5 – Analýza hřišť nevyváženého a vyváženého rozpisu

Analýza – čekání týmů mezi zápasy

Doba čekání mezi zápasy týmu hraje roli hlavně u rozpisů každý s každým s lichým počtem týmů, kde dochází k tomu, že v každém kole má jeden tým volno. 

Jindra pořádá dvakrát ročně nohejbalový turnaj pro 7 týmů na 1 hřišti. V jarní části rozlosoval turnaj pomocí Bergerových tabulek. Každý tým, který měl v kole volno, pravidelně za Jindrou přicházel a ptal se, proč teď musí čekat 5 zápasů. Jindra trpělivě odpovídal, že všichni mají stejné podmínky, protože každý tým musí těch 5 zápasů, když má volno. Na konci turnaje ale slíbil, že se pokusí do podzimního turnaje najít lepší způsob rozlosování turnaje z hlediska čekání mezi zápasy. Na obrázku 6 je porovnání analýzy čekání mezi zápasy pro jarní a podzimní turnaj.

Obrázek 6 – Analýza čekání týmů mezi zápasy nevyváženého a vyváženého rozpisu